Attis BrokerAttis BrokerAttis Broker

Odnawialne Źródła Energii

Jesteśmy jedynym w Polsce wszechstronnym zespołem ekspertów wyspecjalizowanych w ubezpieczeniach dedykowanych sektorowi energetyki odnawialnej.

 

attisbroker.pl

 

Siła Zespołu

Łączymy nasze doświadczenie w zakresie analizy i zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym, reasekuracji i likwidacji szkód, by w sposób komplementarny i unikatowy dla polskiego rynku zapewnić wsparcie inwestycji i działalności każdej firmy z łańcuchów dostaw w sektorze energetyki odnawialnej.

 

attisbroker.pl

Połączyliśmy siły i atuty naszych spółek z Grupy MJM HOLDINGS

 

attisbroker.pl

– jesteśmy liderem na rynku ubezpieczeń morskich i ryzyk stoczniowych. Do grona Klientów należy zdecydowana większość stoczni i portów w Polsce oraz wiele firm wspierających branżę offshore w całym łańcuchu dostaw. Specjalizujemy się również w budowaniu rozwiązań ubezpieczeniowych dla innych obszarów energetyki odnawialnej (geotermie, biogazownie, onshore, magazyny energii, fotowoltaika).

 

attisbroker.pl

– jesteśmy największym brokerem reasekuracyjnym w Polsce, wspierającym zakłady ubezpieczeń w poszukiwaniu pokrycia ubezpieczeniowego dla największych i najtrudniejszych projektów w strategicznych sektorach gospodarki. Mamy możliwość zaimplementowania na rynek polski najlepszych światowych rozwiązań w ubezpieczeniach branży OZE.

 

attisbroker.pl

– jesteśmy jednym z czołowych polskich brokerów specjalizujących się w ubezpieczeniu flot i branży transportowej. Możemy dostarczyć niestandardowe rozwiązania dla flot pojazdów i maszyn wykorzystujących m.in. zielony wodór, np. z morskich farm wiatrowych.

 

Posiadamy kompetencje do wspierania transformacji energetycznej, także w obszarach, gdzie polski rynek ubezpieczeniowy nie miał jeszcze szansy rozwijać się (np. offshore, sekwestracja, zielony wodór, atom).

 

 

attisbroker.pl

 

Przyjmujemy różne modele współpracy:

 • budujemy programy ubezpieczeniowe bezpośrednio dla naszych Klientów,
 • współpracujemy z zagranicznym brokerem Firmy dopasowując programy międzynarodowe do polskich warunków,
 • wspomagamy lokalnych brokerów doświadczeniem rynków międzynarodowych,
 • doradzamy przy budowie optymalnej strategii ubezpieczeniowej i zarządzaniu ryzykiem w całym procesie inwestycji i łańcuchu dostaw.

  

Doświadczenie w liczbach

 • 20-osobowy zespół specjalizujący się w OZE
 • Ponad 20 lat doświadczenia w budowaniu ochrony ubezpieczeniowej dla bezpieczeństwa i rozwoju firm w strategicznych sektorach gospodarki
 • Ponad 1,1 mld zł uplasowanej składki na ubezpieczenia z sektorów energetycznego, morskiego i transportowego w ostatnich 5 latach
 • Blisko 1 mld zł sum ubezpieczenia w ramach gwarancji wystawionych na zlecenie Klientów z sektora stoczniowego i morskiego w ostatnich 5 latach
 • Ponad 106 mld zł ubezpieczonego majątku w sektorach energetycznym, morskim i transportowym tylko w 2022 roku

 

Działamy aktywnie

 • Sygnatariusz Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce
 • Sygnatariusz porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce
 • Członkostwo w Stowarzyszeniu Dolnośląskiej Doliny Wodorowej
 • Organizacja pierwszej w Polsce konferencji dotyczącej bezpieczeństwa finansowego inwestycji w MEW (Offshore Wind – Ryzyko Bezpieczeństwo, Finansowanie)
 • Uczestnictwo w konferencjach branżowych
 • Uczestnictwo w programach studiów podyplomowych o tematyce MEW, OZE, energetyka
 • Partnerstwo z firmą CO-MADE, czołowym doradcą sektora morskiej energetyki wiatrowej

 

Zapraszamy do rozmowy i współpracy z naszym zespołem! 

Poznaj nasz Zespół:

 

attisbroker.pl

Joanna Koselska

Członek Zarządu Attis Broker

Prowadzi w Grupie MJM Holdings projekt ubezpieczeń branży OZE. Od ponad 20 lat specjalizuje się w ubezpieczeniach branży energetycznej, wiertniczej i przemysłu ciężkiego. Prowadziła największe audyty umów ubezpieczenia spółek ze strategicznych obszarów gospodarki. Ukończyła studia podyplomowe z Diagnostyki Ryzyk i Likwidacji Szkód. Studiuje na Uczelni Łazarskiego na kierunku Morska Energetyka Wiatrowa. j.koselska@attis.pl

 

 

attisbroker.pl

Marian Podjacki

Członek Zarządu Attis Broker

Doświadczenie w branży ubezpieczeniowej buduje od 2005 roku. Współuczestniczy w opracowywaniu strategii i realizacji rozwoju spółki, a także jest odpowiedzialny za negocjacje z zakładami ubezpieczeń, nadzór nad pracą oddziałów oraz za prowadzenie wybranych projektów, szczególnie w branży morskiej. m.podjacki@attis.pl

 

 

attisbroker.pl

Tomasz Libront

prezes Smartt Re

Od 1993 roku uczestniczy w aranżowaniu ochrony reasekuracyjnej ubezpieczenia OC i majątku dla największych polskich firm z sektora energetycznego, finansowego, paliwowego, kolejowego i chemicznego. Wspiera polski rynek ubezpieczeniowy w reasekuracji dużych i nietypowych rodzajów ryzyk, w szczególności dla podmiotów branży energetycznej. Współpracuje z czołowymi brokerami i reasekuratorami na całym świecie. tomasz.libront@smartt.pl

 

 

 

attisbroker.pl

Monika Arasimowicz

broker ubezpieczeniowy w Attis Broker

Z branżą ubezpieczeniową jest związana od 2012 roku. Specjalizuje się w ubezpieczeniach majątkowych, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeniach lotniczych. Posiada praktyczne doświadczenie w obsłudze klientów korporacyjnych, szczególnie w branży zbrojeniowej i produkcyjnej. Opracowuje audyty, przygotowuje programy ubezpieczeniowe i zajmuje się ich wdrażaniem.

  

 

attisbroker.pl 

Piotr Ceranowicz

członek zarządu Smartt Re, dyrektor Biura Ubezpieczeń Lotniczych i Morskich

Aranżuje oraz wdraża programy reasekuracyjne dotyczące kluczowych i strategicznych dla polskiej gospodarki podmiotów Skarbu Państwa, z branży lotniczej, morskiej oraz chemicznej. Tworzył programy ochrony ubezpieczeniowej dla polskiego przemysłu jachtów luksusowych. Ze Smartt Re jest związany od początku działalności spółki, czyli od września 2007 roku, w zarządzie zasiada od roku 2018.

 

 

attisbroker.pl

Marta Czech

broker ubezpieczeniowy Attis Broker

Z branżą ubezpieczeniową jest związana od 2000 roku. Specjalizuje się w zagadnieniach ubezpieczeń branży morskiej i offshore, ubezpieczeniach mienia, ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej oraz D&O. Obsługuje klientów korporacyjnych, w tym klientów z branży stoczniowej, buduje programy ochrony ubezpieczeniowej, przeprowadza audyty umów ubezpieczeniowych oraz uczestniczy w audytach oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

 

 

attisbroker.pl 

Marta Górecka

dyrektor zarządzający siecią oddziałów Attis Broker

Z branżą ubezpieczeniową związana od 2008 roku. Specjalizuje się w zagadnieniach ubezpieczeń branży morskiej i offshore, budowlanej oraz przemysłu ciężkiego. Buduje duże programy ubezpieczeniowe i strategie ubezpieczeniowe dla kluczowych klientów, zajmuje się ich obsługą i zarządza relacjami. Prowadzi audyty umów ubezpieczenia. Jest odpowiedzialna za realizację procedur oraz nadzór merytoryczny nad poszczególnymi liniami produktowymi.

 

 

attisbroker.pl

Anna Gringmann

Dyrektor Oddziału w Gdańsku

Posiada 25 lat doświadczenia w obszarze ubezpieczeń majątkowych dla klientów korporacyjnych. Doświadczenie zdobyte we  współpracy z klientami korporacyjnymi w wiodących zakładach ubezpieczeń (PZU, Allianz) oraz w kancelariach brokerskich. Przygotowywała oferty i brała aktywny udział w negocjowaniu programów ubezpieczeniowych dla największych klientów w północnym regionie kraju, działających w różnych branżach m.in. budowlanej, energetycznej czy stoczniowej. Specjalizuje się w zakresie ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej.

 

 

attisbroker.pl

Alfred Korycki

Dyrektor Działu Likwidacji Szkód

Z rynkiem ubezpieczeniowym jest związany od 2010 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze branży morskiej i offshore. Zarządza i sprawuje merytoryczny nadzór nad likwidacją szkód. Jest również odpowiedzialny za rozwój linii ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej i D&O.

 

 

attisbroker.pl

Tomasz Kufliński

dyrektor Oddziału w Poznaniu (zdjęcie na stronie Attis)

W Spółce Attis Broker od grudnia 2013 roku. Od lutego 2022 roku Dyrektor oddziału w Poznaniu. Specjalizuje się w gwarancjach i ubezpieczeniu należności handlowych. Posiada doświadczenie w pozyskiwaniu gwarancji do kontraktów realizowanych przez firmy sektora stoczniowego i offshore, w tym na rzecz zagranicznych odbiorców. Absolwent Wydziału Finansów i Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na specjalności ubezpieczenia gospodarcze.

 

  

attisbroker.pl

Aleksandra Leszczyńska

dyrektor ds. komunikacji

Posiada ponad 20 lat praktycznego doświadczenia w komunikacji biznesowej. W branży ubezpieczeniowej pracuje od 2011 roku. Jest członkiem Grupy Roboczej ds. Edukacji Społecznej nt. morskich farm wiatrowych przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Specjalizuje się w komunikacji korporacyjnej, marketingowej, kryzysowej, w relacjach B2B, fuzjach i przejęciach oraz zarządzaniu ryzykiem utraty reputacji.

 

 

attisbroker.pl

Magdalena Machłajewska

starszy broker ubezpieczeniowy Attis Broker

z branżą ubezpieczeniową związana od 2009 r. Początkowo jako pracownik towarzystw ubezpieczeń, a od 2011 roku na stanowisku brokera ubezpieczeniowego. W Attis Broker odpowiedzialna jest za współpracę z klientami, opracowywanie i wdrażanie programów ubezpieczeń majątkowych, odpowiedzialności cywilnej i ryzyk budowlano-montażowych dla dużych podmiotów gospodarczych z sektora publicznego, branży deweloperskiej i budowlanej.

 

 

attisbroker.pl

Justyna Marchwicka

broker ubezpieczeniowy Attis Broker

W branży ubezpieczeniowej od roku 2009, egzamin brokerski zdała w 2011 roku. Magister Nauk Ekonomicznych o specjalizacji Ubezpieczenia Gospodarcze - absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zdany Egzamin dla Brokerów Ubezpieczeniowych w październiku 2010. Doświadczenie zawodowe zdobywane w renomowanych kancelariach brokerskich, głównie w obszarach obsługi klientów korporacyjnych i strategicznych. Od 2012 roku zatrudniona w Attis Broker Sp. z o.o. na stanowisku Broker Ubezpieczeniowy. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyła przede wszystkim przy obsłudze przedsiębiorstw z branży budowlanej oraz przedsiębiorstw sektora morskiego, tj. największych polskich przedsiębiorstw stoczniowych, offshore, portowych. Uczestniczyła w budowaniu programów ochrony ubezpieczeniowej, audytach oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz audytach umów ubezpieczeniowych. Specjalizuje się w ubezpieczeniach mienia i utraty zysku, maszyn, różnego typu ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeniach budowy statków, ubezpieczeniach jednostek pływających, a także gwarancjach ubezpieczeniowych.

 

 

attisbroker.pl 

Milena Miłek

zastępca dyrektora oddziału Attis Broker w Warszawie

Związana z rynkiem ubezpieczeniowym od ponad 20 lat. Od 2009 roku pracuje jako broker ubezpieczeniowy specjalizujący się w tworzeniu, wdrażaniu i obsłudze programów ubezpieczeniowych dużych przedsiębiorstw, w tym w szczególności w zakresie ryzyk budowlano-montażowych i odpowiedzialności cywilnej. Do Attis Broker dołączyła w grudniu 2013 roku.

 

 

attisbroker.pl

Marcin Musiolik

broker ubezpieczeniowy Attis Broker

W Grupie od 2005 roku. W spółce Attis Broker pracuje od 2013 roku. Specjalizuje się w gwarancjach kontraktowych. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (licencjat z Finansów i Bankowości oraz magisterium z Zarządzania Firmą) oraz studiów podyplomowych z zakresu Analizy Finansowej (WSZiP w Warszawie), Wyceny Nieruchomości (Politechnika Gdańska), Psychologii Zachowań Społecznych (Uniwersytet Śląski) oraz Metod Wyceny Spółki Kapitałowej (SGH w Warszawie).

 

 

attisbroker.pl

Beata Obiegła

dyrektor ds. reasekuracji ubezpieczeń lotniczych, Smartt Re

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących ubezpieczeń oraz reasekuracji ryzyk lotniczych. Swoje ponad 10-letnie doświadczenie zdobywała w takich zakładach ubezpieczeń jak AIG i Ergo Hestia, odpowiadając za rozwój ubezpieczeń lotniczych oraz ocenę ryzyka w ubezpieczeniach lotniczych. Do Smartt Re dołączyła w grudniu 2022 roku.

 

  

attisbroker.pl

Mariola Radłowska

Dyrektor Działu Klienta Kluczowego

Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2008 roku w renomowanych kancelariach brokerskich, głównie w obszarach obsługi i pozyskiwania kluczowych klientów. Bierze udział w budowaniu strategii ubezpieczeniowej wielu grup spółek kapitałowych, w tym programów międzynarodowych. Specjalizacja w zakresie ubezpieczeń spółek z branży motoryzacyjnej, TSL, kolejowej, FMCG, czy zbrojeniowej.

 

 

attisbroker.pl

Emilia Świecka-Łukasiak

starszy broker ubezpieczeniowy w Attis Broker

Doświadczenie w branży ubezpieczeniowej zdobywa od 2012 roku, obsługując klientów korporacyjnych i międzynarodowe programy ubezpieczeniowe. Specjalizuje się w ryzykach ubezpieczenia mienia oraz ryzykach budowy i montażu, między innymi dla branży wiertniczej i energetycznej.

 

 

attisbroker.pl

Łukasz Zając

dyrektor oddziału Attis Broker we Wrocławiu

Broker ubezpieczeniowy z 16 letnim doświadczeniem w branży ubezpieczeniowej i prawnej. W Attis Broker pracuje od września 2018 roku. Współpracuje z klientami z regionu południowego przy budowanie programów ubezpieczeniowych dla ryzyk majątkowych, OC czy business interruption. Odpowiedzialny za prowadzenie projektów dla branż o wysokim profilu ryzyka, w tym branży odpadów, meblarskiej i mieszkaniowej, a także za negocjacje z zakładami ubezpieczeń i rozwijanie sprzedaży.

 

 

attisbroker.pl

Dominik Żochowski

Manager ds. Ubezpieczeń Morskich

Od 2002 r. związany z rynkiem ubezpieczeń korporacyjnych, w tym morskich i stoczniowych. Doświadczenie nabywał zarówno po stronie brokerskiej, jak i towarzystw ubezpieczeniowych, głównie jako uderwritter w obszarze ubezpieczeń morskich, odpowiedzialności cywilnej, majątkowych (w tym ryzyk technicznych) a także jako starszy ekspert ds. likwidacji szkód morskich). Odpowiedzialny za współpracę z Kluczowymi Klientami oraz prowadzenie wybranych projektów. Absolwent Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Gdyni.

Używamy ciasteczek. Więcej

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności