Attis BrokerAttis BrokerAttis Broker

Ubezpieczenia mienia i OC

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne związane są z ruchem lądowym pojazdów mechanicznych. Obejmują ochronę ryzyk osób, które ruch ten naraża na szkody osobowe i rzeczowe, w tym również w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

Istnieją dwa typy ubezpieczeń komunikacyjnych:
  1. ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie OC);
  2. Ubezpieczenia dobrowolne, takie jak:
  • autocasco (ubezpieczenie AC),
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznych (ubezpieczenie NNW),
  • ubezpieczenie assistance,
  • ubezpieczenie ochrony prawnej,
  • ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą,
  • ubezpieczenie bagażu i rzeczy osobistych podróżujących osób.
 
Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego. Zabezpiecza posiadacza lub użytkownika pojazdu przed ewentualnymi roszczeniami poszkodowanych w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego z jego winy. Obligatoryjny charakter tego ubezpieczenia oznacza, że właściciele pojazdów są zobowiązani do zawarcia umowy ubezpieczenia, a zakłady ubezpieczeń do przyjęcia oferty osób ubezpieczających swoją odpowiedzialność cywilną.
 
Natomiast w ramach dobrowolnego ubezpieczenie AC, mogą być objęte ochroną szkody będące skutkiem zdarzeń losowych, takie jak uszkodzenia pojazdu w związku z jego ruchem i postojem, kradzież pojazdu, uszkodzenie lub utrata wskutek np. zatopienia, pożaru, wybuchu.
 
Ubezpieczeniem dobrowolnym jest również ubezpieczenie NNW oraz assistance. NNW zapewnia ochronę w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów powstałych w związku z ruchem pojazdów mechanicznych w kraju i poza granicami RP. Ubezpieczenie assistance gwarantuje poszkodowanemu pomoc techniczną, medyczną i informacyjną w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych takich jak wypadek, awaria lub unieruchomienie pojazdu, kradzież, uraz ciała wskutek wypadku itp.

Używamy ciasteczek. Więcej

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności