Attis BrokerAttis BrokerAttis Broker

Ubezpieczenia mienia i OC

Ubezpieczenia budowlano-montażowe CAR/EAR

Ubezpieczenia budowlano-montażowe CAR/EAR

Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca powinni zadbać nie tylko o właściwy przebieg procesów projektowania, budowy i eksploatowania inwestycji. W szczególności powinni także zadbać o bezpieczeństwo budowy zawierając adekwatną polisę ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych, opartą na modelu „All risks”.

Polisa taka zapewnia ochronę między innymi od ryzyk wystąpienia szkód rzeczowych będących następstwem zdarzeń losowych, związanych zarówno z działaniem sił przyrody, jak i działalnością człowieka.
 
Przedmiotem ubezpieczenia są przede wszystkim wyszczególnione w umowie ubezpieczenia i zadeklarowane w sumie ubezpieczenia roboty budowlano-montażowe oraz elementy budowlano-montażowe stanowiące przedmiot kontraktu i prowadzone lub znajdujące się na terenie budowy wymienionym w umowie ubezpieczenia. Prawo polskie nie nakłada ani na Zamawiającego ani też na Wykonawcę obowiązku ubezpieczania procesu inwestycyjnego. Jest to działanie stricte dobrowolne, które ma na celu zmniejszenie lub zrekompensowanie szkód, które mogą wystąpić. 
 
Ponadto, zakres dodatkowej części ubezpieczenia CAR/EAR, czyli ubezpieczenia OC deliktowego (tzw. „Sekcja II”), obejmuje ochronę ryzyk wystąpienia szkód wyrządzonych osobom trzecim lub w ich mieniu przez cały okres trwania polisy lub cały okres trwania procesu budowlanego, na który dane ubezpieczenie zostało zawarte.
 
Ubezpieczenie budowlano-montażowe może być zawarte w zakresie ubezpieczenia szkód rzeczowych lub rzeczowych na bazie („Sekcja I”)  oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej („Sekcja II”). 
Zakres ubezpieczenia obejmuje wszystkie ryzyka, których Ubezpieczyciel nie wyłączył z zakresu ochrony, w tym w szczególności: działanie sił natury, kradzież z włamaniem, rabunek i akty wandalizmu, wady materiałowe, błędy projektowe, błędy pracowników budowlanych i innych uczestników procesu budowlanego, działanie osób trzecich.
 
ATTIS Broker Sp. z o.o., jako broker ubezpieczeniowy wyspecjalizowany w ubezpieczaniu inwestycji budowlanych, oferuje swoje usługi w zakresie:
  • dostosowania zapisów umów zawieranych z wykonawcami do warunków oferowanych przez rynek ubezpieczeń celem znalezienia optymalnego rozwiązania, które wykorzystując ofertę rynku ubezpieczeń zapewni jak najszerszą ochronę inwestora,
  • opiniowania warunków ubezpieczenia budowy (CAR/EAR) przedstawianych przez wykonawców inwestorowi,
  • opiniowania polis OC wykonawców celem zapewnienia jak najszerszej ochrony inwestora oraz dostosowywania warunków polis do wymogów umownych.

Używamy ciasteczek. Więcej

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności