Attis BrokerAttis BrokerAttis Broker

Ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenia dla hodowców drobiu

Ubezpieczenia dla hodowców drobiu

Oferujemy kompleksowy program ubezpieczenia dla hodowców drobiu.

Co ubezpieczamy w ramach programu

 • kurniki oraz pozostałe budynki w gospodarstwie/przedsiębiorstwie,
 • drób – od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • drób – od padnięcia na skutek awarii urządzeń wentylacyjny lub grzewczych,
 • drób – od padnięcia na skutek przerw w dostawie energii elektrycznej,
 • drób – od chorób – straty powstałe wskutek chorób drobiu w tym padnięcia i uboju z konieczności,
 • drób – od przegrzania, paniki stada i zatrucia,
 • maszyny, urządzenia, wyposażenie, nakłady adaptacyjne,
 • środki obrotowe – pasze, materiały, zapasy, jaja i inne mienie,
 • instalacje fotowoltaiczne,
 • odpowiedzialność cywilną.

 

Co wyróżnia naszą ofertę

 • Kompleksowe ubezpieczenie produkcji drobiarskiej (mienie + drób + straty na skutek chorób i wypadków drobiu).
 • Zakres ubezpieczenia w pełni dostosowany do produkcji drobiarskiej (wszystkie serotypy salmonelli oraz inne choroby, przegrzanie, panika stada, zatrucie, drób od ognia i innych zdarzeń losowych, inne realnie występujące ryzyka).
 • Szeroka gama bezpłatnych klauzul uzupełniających naszą ofertę; bezpłatne klauzule – pokrycie szkód do limitu określonego w polisie, np.:
  • klauzula kradzieży i dewastacji mienia (wewnątrz i na zewnątrz budynków),
  • klauzula zniesienia redukcji sumy ubezpieczenia o wypłacone odszkodowanie,
  • klauzula pośredniego uderzenia pioruna,
  • klauzula przepięcia,
  • klauzula awarii i uszkodzenia instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej,
  • klauzula reprezentantów (w tym szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa),
  • klauzula drobnych prac remontowo-budowlanych,
  • klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie,
  • klauzula kosztów wynagrodzenia ekspertów.
 • Negocjujemy indywidualne stawki i zakres oferty z Ubezpieczycielami.
 • Wsparcie w procesie likwidacji szkody.

 

Wsparcie Attis Broker – likwidacja szkód

 • asystę podczas likwidacji szkód – obecność przedstawiciel Attis podczas oględzin szkody/lustracji na polu lub w gospodarstwie rolnym,
 • weryfikację każdej szkody pod kątem prawidłowości likwidacji i kwoty wypłaconego odszkodowania,
 • wsparcie w kontaktach z ubezpieczycielem.

 

Na prośbę hodowcy przygotujemy audyt istniejących polis. Ofertę ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych, chorób i odpowiedzialności cywilnej przygotujemy niezależnie od aktualnych umów ubezpieczenia.

Używamy ciasteczek. Więcej

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności