Attis BrokerAttis BrokerAttis Broker

Ubezpieczenia finansowe

Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancja ubezpieczeniowa to doskonały instrument dla wszystkich firm, które uczestniczą w konkursach oraz przetargach publicznych, których celem jest wyłonienie wykonawców kontraktów na rzecz Zamawiających zwanych Beneficjentami gwarancji.

Dzięki uzyskanej od Ubezpieczyciela zaakceptowanej przez Beneficjenta gwarancji firma nie musi zamrażać własnych środków finansowych w celu przedstawienia wymaganego zabezpieczenia w zakresie określonym przez SIWZ. W przypadku korzystania z gwarancji ubezpieczeniowych Wykonawca nie ponosi również ryzyka związanego z możliwością utraty kwot zatrzymanych przez Zamawiającego na poczet zabezpieczeń w przypadku jego upadłości
 
Zawarte w SIWZ żądanie przedstawienia przez Wykonawcę odpowiedniego zabezpieczenia ponoszonego ryzyka wynika wprost z niepewności związanej z obrotem gospodarczym. W niektórych przypadkach obowiązek zabezpieczenia wynika wprost z przepisów prawa, w innych wyłącznie z decyzji Zamawiającego. Zamawiający ma do wyboru wiele form zabezpieczenia ryzyka niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązania. Z jego punktu widzenia zabezpieczenie powinno być pewne i płynne. Warunki te spełniają oczywiście zabezpieczenia pieniężne w postaci kaucji gotówkowej lub blokady środków na rachunku bankowym. Jednak, z punktu widzenia Wykonawcy kontraktu, znacznie lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie gwarancji ubezpieczeniowej, która wprowadza do relacji między Zamawiającym a Wykonawcą podmiot trzeci w postaci Gwaranta, to jest zakład ubezpieczeń.
 
Udzielając gwarancji, Gwarant zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Beneficjenta określonej kwoty pieniężnej w przypadku niewywiązania się dłużnika (zleceniodawcy gwarancji) ze zobowiązania objętego gwarancją. Istnieje kilka rodzajów gwarancji ubezpieczeniowych, w zależności od rodzaju zabezpieczanego ryzyka, np. gwarancja zapłaty wadium, gwarancja zwrotu zaliczki, gwarancja należytego wykonania, gwarancja usunięcia wad i usterek.

Używamy ciasteczek. Więcej

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności