PL  /  EN

Attis Broker

Ubezpieczenia finansowe

Ubezpieczenia należności

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego (ubezpieczenie należności) polega na zapewnieniu przez Ubezpieczyciela ochrony przed ryzykiem strat majątkowych poniesionych przez kredytodawców z powodu nieotrzymania od kredytobiorców należności z tytułu dostawy towarów, których termin zapłaty został odroczony w stosunku do chwili odbioru towaru.
Ubezpieczenie kredytu kupieckiego (ubezpieczenie należności) polega na zapewnieniu przez Ubezpieczyciela ochrony przed ryzykiem strat majątkowych poniesionych przez kredytodawców z powodu nieotrzymania od kredytobiorców należności z tytułu dostawy towarów, których termin zapłaty został odroczony w stosunku do chwili odbioru towaru, z powodu:
  • opóźnienia w zapłacie w stosunku do ustalonego terminu,
  • niewypłacalności kontrahenta (np. ogłoszenia jego upadłości),
  • zdarzeń o charakterze politycznym w przypadku kontrahentów zagranicznych (np. decyzje i przepisy prawne w krajach ich siedziby).

Ubezpieczyciel analizuje zdolność kredytową i sytuację finansową kontrahentów, którzy mają być objęci ubezpieczeniem, a następnie przyznaje im indywidualne limity kredytowe – do wysokości których wypłaca odszkodowanie w przypadku wystąpienia któregoś z powyższych zdarzeń.

Zespół Attis Broker, jako kadra doświadczonych specjalistów w obszarze ubezpieczenia kredytu kupieckiego, oferuje profesjonalne przygotowanie kompleksowego programu ubezpieczenia, na który składają się:
  • analiza portfela kontrahentów, branży, struktury należności oraz stosowanych procedur udzielania kredytu kupieckiego,
  • przygotowanie zindywidualizowanej oferty ubezpieczenia uwzględniającej specyfikę prowadzonej działalności,
  • pomoc we wdrożeniu programu w firmie w celu jak najlepszego wykorzystania możliwości produktu,
  • doradztwo i pomoc w zakresie problemów dotyczących likwidacji szkód.

WARSZAWA

ul. Klimczaka 1

+ 48 22 223 68 68

KATOWICE

ul. Opolska 22 bud.A lok.220

+ 48 32 352 02 51

POZNAŃ

ul. Przemysłowa 46A lok. U5

+ 48 61 22 190 06

WROCŁAW

ul. Krupnicza 13 lok.104

+ 48 71 362 58 69

GDAŃSK

ul. Abrahama 1a lok 6.11

+ 48 58 5 266 266

SZCZECIN

ul. Panieńska 11

+ 48 91 430 88 96

BIAŁYSTOK

ul. Bohaterów Monte Cassino 8 / 227

+ 48 508 067 404

RZESZÓW

ul. Jagiellońska 10

+48 665 433 233

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.