PL  /  EN

Usługi

Przetargi publiczne

Z uwagi na konieczność znajomości wielu często zmieniających się regulacji ustawowych przeprowadzanie postępowań w ramach prawa zamówień publicznych w zakresie ubezpieczeń jest procesem wymagającym i skomplikowanym.
Ewentualne uchybienia formalne związane z tym procesem oraz z przedłużeniem postępowania lub jego unieważnieniem, mogą skutkować brakiem ochrony ubezpieczeniowej. Posiadamy odpowiednie przygotowanie merytoryczne oraz doświadczenie pozwalające uniknąć tych kłopotów. Postępowania prowadzimy, dzieląc prace na etapy:

ETAP I

Przeprowadzenie szczegółowego audytu bieżącej ochrony ubezpieczeniowej i sformułowanie wniosków umożliwiających przygotowanie optymalnego opisu przedmiotu zamówienia.

ETAP II

Powołanie komisji przetargowej przeprowadzającej formalne postępowanie w ramach prawa zamówień publicznych w zakresie ubezpieczeń. W skład komisji przetargowej wchodzą: przedstawiciel zarządu firmy będącej Klientem, osoba odpowiedzialna za ubezpieczenia u Klienta oraz wybrani brokerzy ubezpieczeniowi Attis Broker. Do zadań komisji przetargowej należy kompleksowa obsługa procedur przetargowych zgodnie z obowiązującym prawem:
  • opracowywanie opisu przedmiotu zamówienia (SIWZ),
  • udzielanie odpowiedzi na pytania oferentów w trakcie prowadzonego postępowania,
  • weryfikacja złożonych ofert pod kątem ich kompletności i merytorycznej zawartości w stosunku do wymogów SIWZ,
  • dokonywanie oceny i porównania złożonych ofert według ustawowych kryteriów,
  • wskazywanie najkorzystniejszych ofert.

ETAP III

Obsługa administracyjna programu ubezpieczeniowego zapewniająca pełną ochronę ubezpieczeniową, w tym między innymi likwidacja szkód.

WARSZAWA

ul. Klimczaka 1

+ 48 22 223 68 68

KATOWICE

ul. Opolska 22 bud.A lok.220

+ 48 32 352 02 51

POZNAŃ

ul. Przemysłowa 46A lok. U5

+ 48 61 22 190 06

WROCŁAW

ul. Krupnicza 13 lok.104

+ 48 71 362 58 69

GDAŃSK

ul. Abrahama 1a lok 6.11

+ 48 58 5 266 266

SZCZECIN

ul. Panieńska 11

+ 48 91 430 88 96

BIAŁYSTOK

ul. Bohaterów Monte Cassino 8 / 112

+ 48 508 067 404

RZESZÓW

ul. Jagiellońska 10

+48 665 433 233

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.