Attis BrokerAttis BrokerAttis Broker

NA BIEŻĄCO

IDD

01/10/2018

IDD

INFORMACJE PRAWNE_aktualizacja 2021 02 19

Szanowny Mocodawco,
Szanowna Pani,
Szanowny Panie, 
 
W dniu 1 października 2018 roku, weszła w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2019 poz. 1881, ze zm.), zwana dalej ustawą IDD. Na zasadach określonych w art. 9 ust. 4. pkt. 1 ustawy IDD, niniejszym, kierujemy do Państwa, bezpośrednio, poniższą informację zgodnie z wymogami art. 32 ustawy IDD.
 
W ramach wykonania obowiązków wynikających z art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy IDD, niniejszym, uprzejmie informujemy, że:
• działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń oraz działalność brokerską w zakresie reasekuracji wykonujemy pod firmą: Attis Broker Sp. z o.o
• adresem naszej siedziby jest: ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
• biuro Zarządu: ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
• jesteśmy brokerem ubezpieczeniowym
• jesteśmy brokerem reasekuracyjnym
 
W ramach wykonania obowiązków wynikających z art. 32 ust. 1 pkt. 2 ustawy IDD, niniejszym,  uprzejmie informujemy Państwa, że:
• numer naszego wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych to: 00001090/U
• numer naszego wpisu do rejestru brokerów reasekuracyjnych to: 00000070/R
• rejestr brokerów ubezpieczeniowych a także rejestr brokerów reasekuracyjnych jest dostępny na stronie: https://rpu.knf.gov.pl/
• aby dokonać sprawdzenia wpisu do rejestru  brokerów ubezpieczeniowych należy:
o Z rozwijalnej listy wybrać “Broker”
o Wpisać: “Attis” w pole: “Nazwa:”
o Wpisać: “1215/03” w pole: “Numer zezwolenia:” a następnie kliknąć: “Nie jestem robotem” oraz “Szukaj”
• aby dokonać sprawdzenia wpisu do rejestru  brokerów reasekuracyjnych należy:
o Z rozwijalnej listy wybrać “Broker”
o Wpisać: “Attis” w pole: “Nazwa:”
o Wpisać: “72/R/17” w pole: “Numer zezwolenia:” a następnie kliknąć napis: “Nie jestem robotem” oraz “Szukaj”
 
W ramach wykonania obowiązków wynikających z art. 32 ust. 1 pkt. 6 ustawy IDD podajemy Państwu poniżej informację o charakterze wynagrodzenia otrzymywanego przez nas w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej.
• Umowa ubezpieczenia lub umowa gwarancji ubezpieczeniowej to umowa, w ramach której zakład ubezpieczeń bierze na siebie określone ryzyka ubezpieczeniowe w zamian za składkę ubezpieczeniową. Składka ta zawiera w sobie, w ogólności, koszt transferowanego ryzyka oraz marżę zakładu ubezpieczeń. Marża ta ma pokryć koszty stałe i zmienne oraz przynieść zysk zakładowi ubezpieczeń. Wśród kosztów zmiennych są między innymi koszty analizy ryzyka i zebrania oraz uporządkowania dokumentacji a także koszty przygotowania do zawarcia umowy ubezpieczenia. Jako broker ubezpieczeniowy pobieramy wynagrodzenie za te wymienione wyżej czynności zdejmując z zakładu ubezpieczeń obowiązek ich wykonania. Pojawianie się zatem naszego wynagrodzenia polega na zastąpieniu jednych kosztów zmiennych innymi (najczęściej niższymi). Ponadto, ponieważ nasze działanie polega również na wyjaśnianiu ryzyka ubezpieczeniowego, to w efekcie, zakład ubezpieczeń lepiej je rozumiejąc, często jest gotów przyjąć jego koszt na niższym poziomie, co dodatkowo obniża składkę. Podsumowując należy stwierdzić, że wykonywane przez nas czynności brokerskie składają się na tzw. pośrednictwo ubezpieczeniowe a nasze wynagrodzenie, zwane kurtażem brokerskim, należy do kategorii: „prowizji dowolnego rodzaju uwzględnionej w kwocie składki ubezpieczeniowej”, w rozumieniu art. 32 ust 1 pkt.6 ppkt. b) ustawy.
 
W ramach wykonania obowiązków wynikających z art. 32 ust. 1 pkt. 8 ustawy IDD, niniejszym, uprzejmie informujemy Państwa o:
• możliwości złożenia reklamacji
• możliwości wniesienia skargi
• możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów
 

Używamy ciasteczek. Więcej

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności