PL  /  EN

Attis Broker

NA BIEŻĄCO

01/10/2018

IDD

INFORMACJE PRAWNE_aktualizacja
Szanowny Mocodawco,
Szanowna Pani,
Szanowny Panie, 

W dniu dzisiejszym, to jest w dniu 1 października 2018 roku, weszła w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2017 poz. 2486, ze zm.), zwana dalej ustawą IDD. Na zasadach określonych w art. 9 ust. 4. pkt. 1 ustawy IDD, niniejszym, kierujemy do Państwa, bezpośrednio, poniższą informację zgodnie z wymogami art. 32 ustawy IDD.

W ramach wykonania obowiązków wynikających z art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy IDD, niniejszym, uprzejmie informujemy, że:
działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń oraz działalność brokerską w zakresie reasekuracji wykonujemy pod firmą: Attis Broker Sp. z o.o
adresem naszej siedziby jest: ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa
biuro Zarządu: ul.Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
jesteśmy brokerem ubezpieczeniowym
jesteśmy brokerem reasekuracyjnym

W ramach wykonania obowiązków wynikających z art. 32 ust. 1 pkt. 2 ustawy IDD, niniejszym,  uprzejmie informujemy Państwa, że:
numer naszego wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych to: 00001090/U
numer naszego wpisu do rejestru brokerów reasekuracyjnych to: 00000070/R
rejestr brokerów ubezpieczeniowych a także rejestr brokerów reasekuracyjnych jest dostępny na stronie: https://rpu.knf.gov.pl/
aby dokonać sprawdzenia wpisu do rejestru  brokerów ubezpieczeniowych należy:
o Z rozwijalnej listy wybrać “Broker”
o Wpisać: “Attis” w pole: “Nazwa:”
o Wpisać: “1215/03” w pole: “Numer zezwolenia:” a następnie kliknąć: “Nie jestem robotem” oraz “Szukaj”
aby dokonać sprawdzenia wpisu do rejestru  brokerów reasekuracyjnych należy:
o Z rozwijalnej listy wybrać “Broker”
o Wpisać: “Attis” w pole: “Nazwa:”
o Wpisać: “72/R/17” w pole: “Numer zezwolenia:” a następnie kliknąć napis: “Nie jestem robotem” oraz “Szukaj”

W ramach wykonania obowiązków wynikających z art. 32 ust. 1 pkt. 6 ustawy IDD podajemy Państwu poniżej informację o charakterze wynagrodzenia otrzymywanego przez nas w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej.
Umowa ubezpieczenia lub umowa gwarancji ubezpieczeniowej to umowa, w ramach której zakład ubezpieczeń bierze na siebie określone ryzyka ubezpieczeniowe w zamian za składkę ubezpieczeniową. Składka ta zawiera w sobie, w ogólności, koszt transferowanego ryzyka oraz marżę zakładu ubezpieczeń. Marża ta ma pokryć koszty stałe i zmienne oraz przynieść zysk zakładowi ubezpieczeń. Wśród kosztów zmiennych są między innymi koszty analizy ryzyka i zebrania oraz uporządkowania dokumentacji a także koszty przygotowania do zawarcia umowy ubezpieczenia. Jako broker ubezpieczeniowy pobieramy wynagrodzenie za te wymienione wyżej czynności zdejmując z zakładu ubezpieczeń obowiązek ich wykonania. Pojawianie się zatem naszego wynagrodzenia polega na zastąpieniu jednych kosztów zmiennych innymi (najczęściej niższymi). Ponadto, ponieważ nasze działanie polega również na wyjaśnianiu ryzyka ubezpieczeniowego, to w efekcie, zakład ubezpieczeń lepiej je rozumiejąc, często jest gotów przyjąć jego koszt na niższym poziomie, co dodatkowo obniża składkę. Podsumowując należy stwierdzić, że wykonywane przez nas czynności brokerskie składają się na tzw. pośrednictwo ubezpieczeniowe a nasze wynagrodzenie, zwane kurtażem brokerskim, należy do kategorii: „prowizji dowolnego rodzaju uwzględnionej w kwocie składki ubezpieczeniowej”, w rozumieniu art. 32 ust 1 pkt.6 ppkt. b) ustawy.

W ramach wykonania obowiązków wynikających z art. 32 ust. 1 pkt. 8 ustawy IDD, niniejszym, uprzejmie informujemy Państwa o:
możliwości złożenia reklamacji
możliwości wniesienia skargi
możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów

WARSZAWA

ul. Klimczaka 1

+ 48 22 223 68 68

KATOWICE

ul. Opolska 22 bud.A lok.220

+ 48 32 352 02 51

POZNAŃ

ul. Przemysłowa 46A lok. U5

+ 48 61 22 190 06

WROCŁAW

ul. Krupnicza 13 lok.104

+ 48 71 362 58 69

GDAŃSK

ul. Abrahama 1a lok 6.11

+ 48 58 5 266 266

SZCZECIN

ul. Panieńska 11

+ 48 91 430 88 96

BIAŁYSTOK

ul. Bohaterów Monte Cassino 8 / 227

+ 48 508 067 404

RZESZÓW

ul. Jagiellońska 10

+48 665 433 233

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.