PL  /  EN

Attis Broker

Ubezpieczenia mienia i OC

Ochroną ubezpieczeniową majątku spółki (poza sprzętem elektronicznym, który najlepiej ubezpieczyć w ramach odrębnej polisy oraz pojazdami ubezpieczanymi w ramach polis komunikacyjnych), najkorzystniej konstruować na bazie standardu All Risks, uwzględniającego ubezpieczenie od wszystkich ryzyk.
Ubezpieczenie odpowiedzialności Członków Władz Spółki, zwane w skrócie D&O, ma chronić osobisty majątek członków organów spółki w przypadku podjęcia przez nich decyzji narażających spółkę na straty finansowe i/lub zagrażających interesom akcjonariuszy.
Ubezpieczenie OC dotyczy odpowiedzialności cywilnej podmiotu gospodarczego, ponoszonej przez ten podmiot w myśl przepisów prawa w związku z prowadzeniem działalności oraz posiadaniem mienia wykorzystywanego w tej działalności a także wprowadzeniem do obrotu produktu.
Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca powinni zadbać nie tylko o właściwy przebieg procesów projektowania, budowy i eksploatowania inwestycji. W szczególności powinni także zadbać o bezpieczeństwo budowy zawierając adekwatną polisę ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych, opartą na modelu „All risks”.
Ubezpieczenie CyberEdge pozwala na ograniczenie szkód powstałych w wyniku zagrożenia cybernetycznego.
Celem ubezpieczeń morskich jest pokrywanie szkód powstających w wyniku różnego rodzaju niebezpieczeństw związanych z żeglugą i handlem morskim.
Ubezpieczenia komunikacyjne związane są z ruchem lądowym pojazdów mechanicznych. Obejmują ochronę ryzyk osób, które ruch ten naraża na szkody osobowe i rzeczowe, w tym również w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

WARSZAWA

ul. Klimczaka 1

+ 48 22 223 68 68

KATOWICE

ul. Opolska 22 bud.A lok.220

+ 48 32 352 02 51

POZNAŃ

ul. Przemysłowa 46A lok. U5

+ 48 61 22 190 06

WROCŁAW

ul. Krupnicza 13 lok.104

+ 48 71 362 58 69

GDAŃSK

ul. Abrahama 1a lok 6.11

+ 48 58 5 266 266

SZCZECIN

ul. Panieńska 11

+ 48 91 430 88 96

BIAŁYSTOK

ul. Bohaterów Monte Cassino 8 / 227

+ 48 508 067 404

RZESZÓW

ul. Jagiellońska 10

+48 665 433 233

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.